Metal Destekli Kronlar

Tek ya da çoklu diş eksikliklerinde çeşitli alt yapılardan destek alınarak hazırlanan, orjinal dişi taklit ederek fonksiyon ,estetik ve fonasyon amaçlı kullanılan yapay dişlerdir. Alt yapı ne olursa olsun, üst yapı porselenden hazırlanır.

Porselen kuron - köprülerde alt yapı olarak çeşitli metal alaşımlar, zirkonyum ya da güçlendirilmiş seramikler kullanılır. Metal alt yapılı porselenler geleneksel olarak uygulanan kaplamalardır. Ancak günümüzde estetik olarak daha ön planda olan metal desteksiz çözümler de sıklıkla kullanılmaktadır. Alt yapının materyali, fonksiyon ve estetik durumlar düşünülerek seçilir. Ön bölge restorasyonlarda metal desteksiz porselenler daha iyi sonuç verirken , estetik açıdan sorun yaratmayacak arka bölgelerde metal- seramik restorasyonlar tercih edilebilir.

Lokal anestezi altında boşluğun her iki yanındaki dişlerde, gelecek olan porselene yer sağlamak amacıyla aşındırma yapılır ve eğer dişeti uygunsa ölçü alınarak laboratuara gönderilir. Dişetleri problemli durumda ise ölçü alınmadan önce iyileşmesi için 1-2 gün dinlendirilir. Bu aşamada tuzlu su gargarası ya da çeşitli preparatlar iyileşmeyi hızlandıracaktır. Dişler kesildikten sonra oluşacak olan hassasiyeti önlemek ve görünümü düzenlemek amacıyla geçici dişler hazırlanır. Bir sonraki seansta porselen köprünün yan dişler ve dişetiyle uyumu, rengi ve yükseklik kontrolü amacıyla bir prova yapılır. Provada herhangi bir sorun görülmediği taktirde dişler simante edilir.

Ağızdaki tek ya da bir çok dişi içeren boşluk varlığında karşıt ya da yan dişler, zamanla boşluğa doğru yer değiştiriler. Mesela alt bölgedeki diş eksikliğinde üstteki dişler zamanla aşağıya doğru sarkarlar. Bu boşluk kapanmadığı sürece üst dişler yer değiştirmeye devam eder ve ileriki dönemlerde dişin kaybedilmesine bile neden olabilir.

Dişler neden kuronlanır ?

Restorasyonlarda Kullanılan Malzemeler;

Dişin Hazırlanması ve Kuronun Simantasyonu

Kanal tedavisi yapılmış olan dişlerde destek doku yeterli değilse fiber ya da metal post kullanılarak kanaldan destek alınır. Bunun üzerine kompozit dolgu yapılarak eksik diş dokusu tamamlanır. Daha sonra dişler kesilip küçültülerek ölçüye hazır hale getirilir. Dişin hazırlanması lokal anestezi altında, hasta hiç ağrı hissetmeyecek şekilde yapılır. Bu aşamada dişetlerinin durumuna bakılarak ölçü alınır. Eğer dişetleri enfekteyse ya da aşırı kanama mevcutsa ölçü bir sonraki seansa bırakılır. Kuronun laboratuarda hazırlanma aşamasında hastanın estetik ve fonksiyonunu karşılamak amacıyla geçici kuron takılır. Ölçü sonrasında yaklaşık 7-10 gün içinde kuron yapımı tamamlanır. Porselen kuronun dişe ve komşu dişlere olan uyumuna bakılır. Eğer hekim ve hasta açısından uygunsa daimi olarak yapıştırılır.

Simantasyon sonrasında çoğu zaman hasta bir hafta içinde kuronlara alışır. Ancak bazen sıcak- soğuk hassasiyeti ya da çiğnemede zorluk olabilmektedir. Hekimin gerekli gördüğü durumlarda kuron çıkartılıp alttaki dişlere kanal tedavisi yapılarak problem giderilir.

Kuron yapıştırılmasından sonra hasta ağız bakımına özen göstermelidir. Dişin kaplanması dişin çürümesini, dişeti rahatsızlıklarını engellemez. Bu yüzden diş fırçalama ve diş ipi kullanımına devam edilmelidir. Zamanla dişle kuron arasındaki yapıştırıcı çözülerek kuronun yerinden oynamasına neden olabilir. İhmal edildiği taktirde aradaki boşluktan yemek artıkları girerek temizlenemeyecek ve ağız kokusu ve çürüğe neden olacaktır. Böyle bir durumda hasta vakit geçirmeden hekimine başvurmalıdır. Diş ve dişeti uyumuna göre ya kuron yerine yapıştırılır ya da diş tekrardan kaplanır.

Sert besinler, diş sıkma- gıcırdatma , tırnak yeme gibi parafonksiyonel alışkanlıklar kuronların kırılmasına ya da hasar görmesine neden olmaktadır.

Ağız hijyenine dikkat edildiği ve düzenli aralıklarla dişhekimi kontrolü sağlandığı taktirde kuronlar 8-10 yıl ağızda kalabilir.

Kuron - Köprü Protezlerinin Bakımı Nasıl Yapılmalıdır ?

Kuron- Köprü Protezlerinin

Avantajları

Dezavantajları